Usługi jakie oferujemy:

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług elektroinstalacyjnych dla dużych i małych przedsiębiorstw, jak również odbiorców indywidualnych. Wykonujemy duże zlecenia, a także jednorazowe usługi montażowe. Na nasze usługi udzielamy gwarancji.

Zakres wykonywanych usług obejmuje:
 • wewnętrzne instalacje elektryczne
 • instalacje alarmowe i monitorujące
 • okablowanie strukturalne certyfikowane
 • zewnętrzne linie i trasy kablowe
 • oświetlenia biurowe, przemysłowe i uliczne
 • elektryczne systemy grzewcze, ogrzewanie przeciw oblodzeniowe
 • systemy centralnego odkurzania
 • outsourcingowe usługi konserwatorskie
 • relokacje maszyn i linii produkcyjnych obejmujące wszystkie media
 • pomiary elektryczne
 • pomiary termowizyjne
 • pomiary jakości oświetlenia
 • diagnostykę i audyty jakości zasilania i rozdzielni


PREFABRYKACJA ROZDZIELNICNasza firma zdobyła dużą renomę w budowie różnego typu rozdzielni, które wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami. Po wykonaniu szafy rozdzielczej każda jest poddawana szczegółowym pomiarom i zostaje wystawiona karta zgodności. Oferujemy prefabrykację rozdzielni w pełnym zakresie prądowym i w różnych wykonaniach, na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej, bądź szczegółowych uzgodnień. Wykonujemy urządzenia rozdzielcze wszystkich typów: pomiarowe, sterownicze i specjalne w obudowach metalowych i z tworzyw sztucznych wykorzystując aparaturę wszystkich znaczących na rynku producentów: EATON Moeller, ETI, Legrand, Hager.


USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNENasza firma świadczy usługi elektryczne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych NN i SN oraz EIB. Wykonujemy instalacje systemów alarmowych obiektów mieszkalnych i gospodarczych a także instalacje monitoringu i telewizji przemysłowej CCTV. Chcemy, aby nasi klienci byli zadowoleni z naszych usług, dlatego wszystkie zlecenia wykonujemy profesjonalnie i rzetelnie. Zawsze doradzamy i podpowiadamy najlepsze rozwiązania.


USŁUGI KOPARKOWEZapraszamy do skorzystania z naszych usług koparkowych. Stawiamy do Państwa dyspozycji minikoparkę JCB8014. Oferujemy nasze usługi w zakresie:
 • wykopy liniowe
 • wykopy kanalizacyjne
 • wykopy energetyczne

Prosimy o kontakt w celu ustalenia zakresu prac i terminu ich rozpoczęcia. Ofertę przedstawimy telefonicznie (wstępną), którą później doprecyzujemy po spotkaniu z klientem i zapoznaniu się z terenem, gdzie będą prowadzone prace. Telefon kontaktowy: +48 664 187 456